Framtiden är 100% förnybar - vi tar Sverige dit!

100% förnybart är en sammanslutning av en rad aktörer som verkar för att Sverige ska energieffektivisera och ställa om till ett hållbart energisystem, baserat helt på energi från förnybara källor.

Energi från förnybara källor och energieffektivisering är etablerad teknik som fasar ut fossil energi och kärnkraft. Senast år 2030 kan vi i Sverige ha ett förnybart energisystem som tar hänsyn till de klimat- och resursutmaningar världen står inför.

100% förnybart står redo att genomföra de förändringar av energisystemet som krävs. Vi har kompetensen, viljan och visionerna!

Avsiktsförklaring

Bloggen
20 november, 2017
Omställningen mot en hållbar transportsektor brådskar. Trots det är framtiden för biogas i Sverige...
7 september, 2017
Snabbutredningen av skattereduktion för andelsägd förnybar elproduktion är goda nyheter för Sveriges energiomställning. Nu...
1 september, 2017
Efter långa förseningar meddelar idag regeringen äntligen att en utredning tillsätts för att se...
11 juli, 2017
Energi- och klimatfrågor stack ut även i årets upplaga av Almedalsveckan som ett dominerande...
Back to Top