Framtiden är 100% förnybar - vi tar Sverige dit!

100% förnybart är en sammanslutning av en rad aktörer som verkar för att Sverige ska energieffektivisera och ställa om till ett hållbart energisystem, baserat helt på energi från förnybara källor.

Energi från förnybara källor och energieffektivisering är etablerad teknik som fasar ut fossil energi och kärnkraft. Senast år 2030 kan vi i Sverige ha ett förnybart energisystem som tar hänsyn till de klimat- och resursutmaningar världen står inför.

100% förnybart står redo att genomföra de förändringar av energisystemet som krävs. Vi har kompetensen, viljan och visionerna!

Avsiktsförklaring

Bloggen
11 juli, 2017
Energi- och klimatfrågor stack ut även i årets upplaga av Almedalsveckan som ett dominerande...
18 juni, 2017
Vad innebär den nya klimatlagen för svensk industri? Den frågan ska vi undersöka i...
19 april, 2017
Idag kom propositionen om förlängning av elcertifikatsystemet och ytterligare 18 Twh. Som helhet ger...
7 april, 2017
Idag skickar 100% förnybart och Fores ett öppet brev till partierna som står bakom...
Back to Top