Framtiden är 100% förnybar - vi tar Sverige dit!

100% förnybart är en sammanslutning av en rad aktörer som verkar för att Sverige ska energieffektivisera och ställa om till ett hållbart energisystem, baserat helt på energi från förnybara källor.

Energi från förnybara källor och energieffektivisering är etablerad teknik som fasar ut fossil energi och kärnkraft. Senast år 2030 kan vi i Sverige ha ett förnybart energisystem som tar hänsyn till de klimat- och resursutmaningar världen står inför.

100% förnybart står redo att genomföra de förändringar av energisystemet som krävs. Vi har kompetensen, viljan och visionerna!

Avsiktsförklaring

Bloggen
17 maj, 2016
Sverige faller i EY:s globala ranking av hur attraktivt landet är för förnybart. I...
8 maj, 2016
Vi blir allt fler i Sverige som vill bidra till en hållbar omställning av...
19 april, 2016
Den 26 april, kl. 14 – 15,  arrangerar 100% förnybart i samarbete med tankesmedjan...
19 april, 2016
När Vattenfall och E.ON flaggar för att kärnkraften helt behöver ställas av till 2020 brådskar...
Back to Top