Kommer EU att klara sitt mål för förnybar energi till 2020? Den 20 mars arrangerar SERO ett seminarium om hur den faktiska utvecklingen av förnybar energi i EU går i förhållande till 2020-målen. Seminariet på Europahuset i Stockholm sker inom ramen för Keep on Track-projektet. Under dagen diskuteras vilka de politiska hindren är för fortsatt utveckling samt hur dessa kan åtgärdas. Mer information och anmälan finns här.