Om oss

 

100% förnybart lanserades under Almedalen 2012 och drivs sedan 2013 som en ideell förening.

Styrelsen

Linda Burenius MagnussonLinda Burenius Magnusson, ordförande

Linda Burenius Magnusson är ansvarig för  Public Affairs i bolaget OX2. Burenius Magnusson har ett stort engagemang för vindkraft, och kooperativ vindkraft och möjlighet till andelsägd energiproduktion ligger henne extra varmt om hjärtat. Hon har ett flertal förtroendeuppdrag, bl.a. som styrelseledamot i branschorganisationen Svensk Vindenergi samt som ledamot i Energimarknadsinspektionens insynsråd.

 

Lotta Bångens, sekreterare

Lotta Bångens är VD på Energieffektiviseringsföretagen och har ett stort engagemang i energi- och miljöfrågor. Att göra energieffektivisering mer synligt och visa fördelarna med effektiv energianvändning är några av frågorna som hon arbetar med. Bångens har också arbetat som konsult för bl.a. kommuner, landsting, myndigheter och privata fastighetsägare. Hon har även varit ordförande i Energirådgivarna samt ledamot i Göran Perssons ”Oljekommission”.

 

Ola Hansén, kassör

Ola är idag Senior Advisor Sustainable Energy hos WWF Sverige. Han har ett stort engagemang för klimat- och energiomställning och har bland annat ett förflutet som enhetschef för internationella klimatinsatser hos Energimyndigheten. Intresset för miljöfrågor startade tidigt i livet och ledde till en Kemi- och miljöingenjörsexamen från KTH.

 

Ulla Hedman Andren

Ulla Hedman Andrén, ledamot

Ulla Hedman Andrén har varit verksam i vindkraftbranschen sedan 2001, varav de första 10 åren hos turbintillverkaren Vestas. Sedan 2013 är hon verksamhetschef på Svensk Vindkraftförening och projektledare för den årliga konferensen Winterwind Internationell Wind Energy Conference.

 

 

Christer Söderberg, ledamot

Christer Söderberg är civilingenjör och styrelseledamot i SERO. Söderberg har representerat SERO i ett flertal statliga utredningar och har varit verksam inom förnybar energi i mer än 30 år.

 

 

Kansliet

Anna-Carin Windahl, kansliansvarig

Anna-Carin Windahl är en av medgrundarna av 100% förnybart och har ett starkt engagemang i frågor om energiomställning. I rollen som rådgivare (lobbying och opinionsbildning) arbetar Anna-Carin med såväl branschorganisationer som företag och myndigheter som vill bidra till ett hållbart och förnybart energisystem.

 

Stadgar

Läs föreningens stadgar här