Om oss

 

100% förnybart lanserades under Almedalen 2012 och drivs sedan 2013 som en ideell förening.

Styrelsen

 

 

 

Linda Burenius MagnussonLinda Burenius Magnusson, ordförande

Linda Burenius Magnusson är ansvarig för  Public Affairs i bolaget OX2. Burenius Magnusson har ett stort engagemang för vindkraft, och kooperativ vindkraft och möjlighet till andelsägd energiproduktion ligger henne extra varmt om hjärtat. Hon har ett flertal förtroendeuppdrag, bl.a. som styrelseledamot i branschorganisationen Svensk Vindenergi samt som ledamot i Energimarknadsinspektionens insynsråd.

 

 

Lotta Bångens, sekreterare

Lotta Bångens är VD på Energieffektiviseringsföretagen och har ett stort engagemang i energi- och miljöfrågor. Att göra energieffektivisering mer synligt och visa fördelarna med effektiv energianvändning är några av frågorna som hon arbetar med. Bångens har också arbetat som konsult för bl.a. kommuner, landsting, myndigheter och privata fastighetsägare. Hon har även varit ordförande i Energirådgivarna samt ledamot i Göran Perssons ”Oljekommission”.

 

Christer Söderberg, kassör

Christer Söderberg är civilingenjör och styrelseledamot i SERO. Söderberg har representerat SERO i ett flertal statliga utredningar och har varit verksam inom förnybar energi i mer än 30 år.

 

 

 

Ulla Hedman Andren

Ulla Hedman Andrén, ledamot

Ulla Hedman Andrén har varit verksam i vindkraftbranschen sedan 2001, varav de första 10 åren hos Vestas Wind System A/S med fokus på marknadsföring. Sedan 2013 är hon verksamhetschef på Svensk Vindkraftförening och projektledare för den årliga konferensen Winterwind Internationell Wind Energy Conference. Hedman Andrén är också medlem i kommittén för den 16:e World Wind Energy Conference 2017 (WWEC2017) i Malmö.

 

 

Stefan Henningsson, ledamot

Stefan Henningsson arbetar för WWF International som rådgivare klimatinnovation och som klimatexpert för Världsnaturfonden WWF i Sverige. Henningsson har en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi med miljöinriktning och har arbetat som forskare, konsult, tjänsteman och rådgivare inom miljöarbete med fokus på innovationer som minskar klimatavtryck. Hans lanserade plattformen Climate Solver och är expert i regeringens Digitaliseringskommission.

 

 

Stadgar

Läs föreningens stadgar här