Blogg

Almedalen, onsdagen den 3 juli, kl. 13.00 – 14.00, Bolaget, Stora Torget 6, #100förnybart Svensk energi- och klimatpolitik lyfts ofta fram som den mest ambitiösa i Europa, men frågan är hur vi tar nästa steg...

Read More
Hur Sverige väljer att implementera Energieffektiviseringsdirektivet (EED) kommer att spela en helt avgörande roll i jakten på ”negawattimmarna”. I våras presenterade Energimyndigheten sitt förslag (artikel 7), vilket i stora delar, måste sägas, är en...

Read More
Trots att vi halkar efter på nationell nivå, finns det goda exempel på visionära regioner och kommuner som tror på omställning till 100 % förnybart Dalarna Regeringen har utnämnt Dalarna till pilotlän för grön...

Read More
Tänk om alla dagar kunder vara som gårdagen – fulla av inspirerande och initierade diskussioner med några av energisveriges tyngsta profiler! Vi var en bra bit över 100 debattintresserade personer som igår samlades på...

Read More
Här finner ni inspelningar från seminariet Framtidens energi som anordnades  i Europahuset den 21 mars. Företrädare för den förnybara industrin, Energieffektiviseringsföretagen, miljörörelsen, politiker och forskare diskuterade energieffektiviseringsdirektivet, målsättningar till 2030 och vad som krävs...

Read More
Välkommen till seminariet Framtidens energi 21 mars!   EU:s energieffektiviseringsdirektiv, energipolitiken efter 2020 samt omställningen av dagens energisystem är aktuella energipolitiska frågor. De berör utvecklingen av Sveriges energisystem och påverkar ekonomi, konkurrenskraft, välfärd och...

Read More
Under de två första veckorna av februari samlas flera hundra forskare i Stockholm på Forskningsprogrammet Vindvals konferens CWE2013, sponsrat av Naturvårdsverket och Energimyndigheten, och i Östersund, på Svensk Vindkraftsförenings konferens Winterwind, sponsrat av Energimyndigheten....

Read More


Read More


Read More
”Framtiden är förnybar” – det är en övertygelse som delas av fler och fler och för att manifestera det rimliga i antagandet har wpd valt att ställa sig bakom avsiktsförklaringen till nätverket ”100 % Förnybart”....

Read More