Omställningen mot en hållbar transportsektor brådskar. Trots det är framtiden för biogas i Sverige oviss. Den nuvarande skattebefrielsen för biogas löper ut 2020. För att inte helt stoppa upp utvecklingen och fortsatta investeringar behövs ett snabbt besked och bred samsyn. Det uppmanar 100% förnybart tillsammans Avfall Sverige och LRF i en debattartikel: https://www.aktuellhallbarhet.se/det-ar-brattom-med-nya-langsiktiga-spelregler-biogasen/