Återvinning

Återvinning handlar om tillvaratagande av avfall voch material som skapar avfall. I allmänhet är återvinning en metod att föredra för att behandla och ta var på avfall Energiåtervinning handlar om olika former av förbränning som kan komma att klassificeras som återvinning. I svergie förbränns och återvinng nästan allt material men en del hamnar även på en soptipp. Material som kan återvinnas är bland annt aluminium, kartong, glas, plast och papper
Andra exempel på återvinning är tjärasfalt och förorenade jordmassor som efter behandlingsåtgärder blir förs renade och sedan återvunna.

Back to Top