På UNTs debattsida lyfter vi fram vilken betydelse en ambitiös klimatpolitik har för såväl klimatet som Europas konkurrenskraft. Sverige, med den inte obetydliga roll vi har i klimatpolitiska sammanhang, måste nu tydligt ta ställning för att EUs 2030-mål dels blir tre (utsläppsreduktion, andel förnybart, energieffektivisering), dels blir bindande och dels blir tillräckligt ambitiösa. Läs vår debattartikel här.