WWF

100% förnybar energi senast år 2050?

Stefan Henningsson, Klimatexpert på WWF, Världsnaturfonden, berättar om utmaningar, visioner och myter:

Förtydligande: ”Fossilfri 2030” innebär en målsättning på totalstopp för fordon med fossila bränslen i Sverige 2030. Vad regeringens mål ”Fossiloberoende 2030” från 2009 innebär är inte klarlagt vid tidpunkten 4 år senare när detta inslag gjordes (juli 2013), utan håller på att utredas av regeringen.

Världsnaturfonden WWF är med sina närmare fem miljoner supportrar en av världens ledande ideella miljö- och naturvårdsorganisationer.