SERO

 

100% förnybar energi senast år 2050?

Göran Bryntse, ordförande på SERO, Sveriges energiföreningars riksorganisation berättar om utmaningar, visioner och myter:

SERO, är en ideell allmännyttig förening som bildades 1980. Organisationen har som uppgift att främja användningen av lokala, förnybara energikällor som ingår i ett ekologiskt kretslopp med minsta möjliga miljöpåverkan.