Naturskyddsföreningen

100% förnybar energi senast år 2050?

Sven Hunhammar, Klimatchef på Naturskyddsföreningen berättar om utmaningar, visioner och myter:


Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt.