Energirådgivarna

 

100% förnybar energi senast år 2050?

Birgitta Govén, ordförande på Energirådgivarna berättar om utmaningar, visioner och myter:

Energirådgivarnas mål är att energianvändning ska ske till minsta möjliga miljöpåverkan. Detta kan uppnås genom effektivare energianvändning och miljöanpassade energilösningar där förnybara energikällor används.