EEF

100% förnybar energi senast år 2050?

Lotta Bångens, VD på EEF, Energieffektiviseringsföretagen, berättar om utmaningar, visioner och myter:


EEF – Energieffektiviseringsföretagen är en gemensam plattform för företag som har de mest energieffektiva produkterna och som kan leverera de bästa tekniska lösningarna och tjänsterna när det gäller energieffektivitet.